شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » شماره 10 » واقع بینی و دیپلماسی هسته ای

روایتی تلخ از دور اول مذاکرات هسته ای ایران و غرب 1384-1382

واقع بینی و دیپلماسی هسته ای

چکیده واقع بینی و دیپلماسی هسته ای :

انرژی اتمی یکی از فناوری های نوین محسوب می شود که گسترش و توسعه آن به سایر حوزه ها، دستاوردهای مهم و باارزشی افزوده بالاتر از آنها را به دست می آورد. لذا دستیابی به این فناوری برای هر کشوری که خواهان ارتقا در همه زمینه ها می باشد، امری ضروری است و توسعه یافتگی کشورها در آینده تا حد زیادی در حال انجام است و هدف 5+1به این فناوری مرتبط است. با توجه به مذاکراتی که در این مورد باکشورهای غنا بخشیدن به اقتصاد کشور مطرح گردیده، لذا لازم دانستم نکاتی چند در این زمینه به عرض برسانم. در بخش اول به ریشه های مشکلات اقتصادی پرداخته و سهم و وزن تحریم در حل مشکلات اقتصادی تبیین و در بخش دوم به تجربه تعلیق غنی سازی طی سال های 82 تا 83 می پردازیم. با وجود اقدامات بیش از حد مسئولان اجرایي آن زمان در جهت اعتمادسازی علاوه بر تعلیق، متأسفانه هیچ ما به ازایي برای کشور به همراه نداشته و حتی اروپاییان حاضر نشدند قول هایي را که داده بودند، بررسی کنند. در این مورد به استناد کتاب امنیت ای نوشته آقای دکتر حسن روحانی، موضوع مورد کنکاو قرار می گیرد و در بخش سوم ملی و دیپلماسی هسته چند نکته ضروری برای تضمین منافع ملی در جهت ادامه مذاکرات مطرح مي شود.

واقع بینی و دیپلماسی هسته ای

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.

ارسال دیدگاه


4 + = هشت

رفتن به بالا