شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » شماره 10 » معمای تحریـم

چگونه 90درصد تحریم ها برداشته نشد؟!

معمای تحریـم

چکیده معمای تحریـم :

مفهوم تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای از توافق ژنو وارد شــد. در این توافق و در بخش مربوط به توافق نهایی گفته شــد که در گام نهایی تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای برداشته خواهد شــد. این مفهوم از همان ابتدا با ابهاماتی همراه بوده اســت که تاکنون از سوی هیچ یک از طرفین مذاکرات برطرف نشــده است. مهم ترین ابهام این است که کدام تحریم ها مرتبط با موضوع هسته ای است؟ در بیانیه مشــترک لوزان سوئیس و در بخش تحریم ها دوباره این مفهوم مطرح شد. در این بیانیه آمده است: «اتحادیه اروپایی، اعمــال تحریم های اقتصادی و مالی ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده مرتبط با هسته نیز اجــرای تحریم های مالی و اقتصــادی ثانویه مرتبط با هسته ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته ای ایران به نحوی که توســط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شــود، متوقــف خواهد کرد. یــک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تایید شده، کلیه قطعنامه های قبلی مرتبط با موضوع هســته ای لغو خواهد گردید و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص، را برای یک دوره زمانی موردتوافق، لحاظ خواهد کرد.» نه از ســوی طرف ایرانی تابه حــال تبیین و توضیحی درباره چیســتی تحریم های مرتبط با موضوع هســته ای این اقدام 5+1 ارائه شده است و نه از سوی طرف مقابل یعنی صورت گرفته است.

معمای تحریـم

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.

ارسال دیدگاه


5 − سه =

رفتن به بالا