شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » شماره 10 » مخرب ترین بمب بعد از بمب اتم توسط سعودی ها استفاده شد تا چه پیامی منتقل شود؟

اسامه ساری سردبیر روزنامه یمنی «المسار»

مخرب ترین بمب بعد از بمب اتم توسط سعودی ها استفاده شد تا چه پیامی منتقل شود؟

چکیده مخرب ترین بمب بعد از بمب اتم توسط سعودی ها استفاده شد تا چه پیامی منتقل شود؟ :

اعلان توقف تجاوزگری ائتلاف (به رهبری عربستان) به یمن، بر عکس آنچه به نظر می رسد، نشانگر باز شدن فصل تازه ای از جنگ طولانی سعودی هاست. سعودی ها بعد از گاهی نسبت به هزینه های سنگین عملیات زمینی (آن هم بدون فایده) و گیر افتادنشــان به دلیل به دست نیــاوردن موفقیت قابــل ذکر ریاض به ســراغ ابزارهای جدیــدی رفته اند که مهم ترین آن، حســاب باز کردنش روی «امور داخلی یمن» اســت، هرچند هنوز عملیات زمینی را کاملا منتفی نشمرده اند. عربستان ســعودی تجاوز خود به یمن را پایان نداده اســت. اینکــه تجاوزگــری آمریکایی -ســعودی توقف عملیات نظامی اش در یمن را اعلام کرده بیشــتر شبیه «عقب نشینی تاکتیکی» اســت تا وارد مرحله دیگری از جنگ (و این بار با روش هایی متفاوت) گردد. یک شــب پیش از اعلان توقف حملات؛ ســعودی ها به دلیل زیر پا گذاشــتن قوانین و پیمان های بین المللی و اســتفاده از ســلاح های ممنوعه ضد مناطق مسکونی غیر نظامــی (مشــخصا جنایت محلــه عطان-حده در جنوب صنعا) تحت فشــار شدید بین المللی قرار گرفتند. سعودی ها در این جنایت از بمب های «گرمافشاری» [1] حاوی اورانیوم ضعیف شده استفاده کردند، سلاحی که به گفته کارشناســان، از جهت قدرت تخریب در رتبه دوم پس از سلاح های اتمی قرار دارد.

مخرب ترین بمب بعد از بمب اتم توسط سعودی ها استفاده شد تا چه پیامی منتقل شود؟

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.

ارسال دیدگاه


4 + سه =

رفتن به بالا