شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » سخنرانی نظارت ناپذیران درباره نظارت بر رهبری

مروری بر حاشیه سازی های سیاسی درباره نظارت بر رهبری

سخنرانی نظارت ناپذیران درباره نظارت بر رهبری

چکیده سخنرانی نظارت ناپذیران درباره نظارت بر رهبری :

آیــت الله جوادی آملی در مصاحبه ای که با نشــریه داشته اند، درباره 1377«حکومت اسلامی» در سال جزئیات نظارت بــر رهبری از منظر قانون اساســی می فرمایند: «مراقبت وجود داشتن و فقدان اوصاف و شرایط رهبری وظیفه مجلس خبرگان است، زیرا اگرچه رهبری همانند ریاســت جمهور، عضویت مجلس خبرگان، عضویت شــورای نگهبان، نمایندگی مجلس شــورای اســلامی و… زمان مند و مدت دار نیســت، لکن مشروط به شــرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از ص و تبادل نظر اعضای مجلس ْ حَگزند حوادث مصون نیست، چنان که ف خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر معصومانه نیست و ممکن است با اشتباه پیچیده همراه باشــد، که در طول زمان کشف خلاف آن ف است به طور دقیق درباره ّمحتمل خواهد بود، لذا مجلس خبرگان موظ شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند و صدر اصل صد و یازده در این باره چنین می گوید: «هرگاه رهبــر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شــود یا فاقد یکی از شــرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد»

سخنرانی نظارت ناپذیران درباره نظارت بر رهبری

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.

ارسال دیدگاه


3 − یک =

رفتن به بالا