شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » زنگنه وزیر مادام العمر نفت می شود؟!

گزارش «رمز عبور» از پشت پرده «باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو»

زنگنه وزیر مادام العمر نفت می شود؟!

چکیده زنگنه وزیر مادام العمر نفت می شود؟! :

تیــم نفتی دولــت یازدهم بــه دنبال تشــکیل مجموعه ای مانــدگار با ظاهری قانونــی و صد در صد خصوصــی بوده تا در پوشش آن بتوانند تمامی فعالیت های نفتی، تصمیم ســازی و تصمیم گیری های مهم در حوزه نفــت را از طریق آن انجام دهنــد و حضور دائمی خود در این بخش مهم و حیاتی از اقتصاد کشــور را تضمین کنند. البته این نخستین بار نیست که بیژن زنگنه قصد تشــکیل کرســی مادام العمر برای خود در صنعت نفــت را دارد. او در دوره وزارت خویش در دولت اصلاحات و همچنین در زمان دولت دهم که پســت دولتی نداشــته، نیز قصد تشکیل چنین مجموعه ای را داشــته کــه در آن برهه از زمان، موفق به انجام آن نشــده و اکنون در تلاش اســت با تأسیس مجموعه ای در ســایه وزارت خانه های نفت و نیرو، تحت عنوان <باشــگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو> با در اختیــار گرفتن مصادر امور از طریق ارتباطات و رانت های مختلفی که در این وزارتخانه ها در اختیار دارد، بیشترین سود اقتصادی را کســب نموده و همچنین در تمام شــرایط، نقش تعیین کننده ای در انجام امور بر عهده داشته تا از این رهگذر و حتی پس از دوران تصدی وزارت خویش، نقش آفرینی خود را در این عرصه استمرار و تداوم بخشد. باشــگاه مذکور یک سازمان مردم نهاد ) بــوده و تحت عنوان باشــگاه NGO( اندیشه ورزان انرژی و نیروی ایرانیان (نفت و نیرو) که با نظارت مســتقیم آقای بیژن نامدار زنگنه تشــکیل گردیده اســت، در حال گذراندن مراحل پایانی ثبت رسمی می باشد. نفر از 200اعضای این باشــگاه حدود مدیران با ســابقه نفتــی و نیرو با گرایش تکنوکراتی و کارگزارانی هستند.

زنگنه وزیر مادام العمر نفت می شود؟!

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.

ارسال دیدگاه


+ 2 = هفت

رفتن به بالا