شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » رفسنجانی ها صف کشیده اند

روایت «رمزعبور» از زمینه سازی هاشمی ها برای حضور در انتخابات؛

رفسنجانی ها صف کشیده اند

چکیده رفسنجانی ها صف کشیده اند :

ایران در طول تاریخ خود با خاندان های متعددی روبه رو بوده که به دنبال تســلط الیگارشــی وار بر حاکمیت و سرزمین ایران بوده اند و تلاش می کردند تا از هر طریقی ضمن تسلط بر منابع قدرت این کشــور، زمینه را برای باقی ماندن انحصار قدرت در داخل خانواده برای چندین نسل فراهم کنند؛ رویکردی که نمونه های متعددی را در طول تاریخ معاصر ایران نیز می توان به آن اشاره کرد. خط بطلانی بر این اندیشه الیگارشیک و خاندان سالاری بود؛ 1357پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن تا جایی که بنیانگذار جمهوری اســلامی نشان داد حتی با اطرافیان و نزدیکان خود هم که نام او را یدک می کشند، تعارف ندارد و حاضر به تحمل کوچک ترین اشتباهی در این زمینه از سوی آنها نیست. برخورد قاطع امام (ره) با نوه خاطی خود را باید «مانیفســت ضد خاندان ســالاری انقلاب اسلامی» دانســت. تدقیق پیرامون مدل رفتار امام (ره) با بستگان و منسوبین خویش یکی از مواردی است که اگرچه طی سال های اخیر کم وبیش مورداشاره قرار گرفته اما به نظر می رسد بازخوانی نوع رفتار ایشان با سید حسین خمینی، فرزند ارشد حاج آقا سید مصطفی خمینی حاوی نکات ظریفی است که می تواند راهگشای بسیاری از مسائل سیاسی روز باشد. با این حال، رفتارهای خاص اکبر هاشمی رفسنجانی در سال های پس از پیروزی انقلاب و به ویژه در یک دهه اخیر، حکایت از نوعی تمایل برای ایجاد مصونیت و اقتدار پیرامون خانواده خود دارد. نگاهی به رفتارها و اظهارنظرهای اکبر رفســنجانی در سال های اخیر نشان می دهد که او حتی برخوردهای قضایی ملایم با جرائم بزرگ فرزندان خود را نیز تاب ندارد و به شــدیدترین شکل ممکن نسبت به آنها واکنش نشان می دهد؛ موضوعی که دو نمونه بارز و عینی آن را می توان در اعمال فشار شدید به و همچنین خط ونشان 88 دستگاه های انتظامی و قضایی برای عدم برخورد با دخترش در جریان فتنه کشیدن برای قوه قضائیه در ماجرای صدور حکم زندان پسرش مشاهده کرد. را باید عرصه ای برای بازنمایی خانواده رفســنجانی در عرصه سیاسی کشور دانست؛ 1394ســال هیچ ً خانواده ای که پس از قضایای فتنه، شدیدترین واکنش ها را از سوی مردم مشاهده کردند و تقریبا تجمع سیاســی نبود که در آن نامی از این خانواده و حواشی آن برده نشود و مردم با خشم خواستار تغییر منش و رفتار «رفسنجانی ها» نشوند ولی پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و روی کار مجالی برای خودنمایی در عرصه سیاسی پیدا کردند.ًآمدن دولت حسن روحانی، مجددا این فعالیت های سیاسی و انتخاباتی و پیگیری این خانواده در عرصه سیاسی تا جایی پیش رفت که شنیده شد یک مقام ارشــد امنیتی به همراه یکی از معاونان خود، طی هفته های گذشته با برخی تن از 2مسئولان قضایی درباره کاندیداتوری فرزندان هاشمی رفسنجانی به مذاکره پرداخته و برای آنها رایزنی کرده است. در عین حال پس از گمانه زنی های مختلف، سرانجام محسن و فاطمه هاشمی در آخرین روز مهلت ثبت نام، با حضور در وزارت کشور، برای انتخابات پیش روی مجلس وارد میدان شدند تا همچون پدر خود که برای انتخابات خبرگان ثبت نام کرده، آنها نیز اعلام حضوری کرده باشند. زودتر از این، پرونده آن بسته ً اسفند دوام داشته باشد و احتمالا7اعلام حضوری که بعید اســت تا خواهد شد.

رفسنجانی ها صف کشیده اند

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.

ارسال دیدگاه


7 − = شش

رفتن به بالا