شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » شماره 10 » جنگ مغلوبه «فکت شیت»

زمان مناسب برای پاسخگویی به ادعاهای طرف آمریکایی و انتشار گزاره برگ ایرانی گذشت

جنگ مغلوبه «فکت شیت»

چکیده جنگ مغلوبه «فکت شیت» :

«فكت شــیت» را هم باید در ﻛنار «ویدئو چﻚ» از واژه هاي نابﻲ دانست ﻛه در یكﻲ دو سال اخیر وارد ادبیات عمومﻲ جامعه شده است؛ واژه هایﻲ ﻛه هر ﻛدام به دلیل استفاده پرتعداد در یﻚ بازه زمانﻲ ﻛوتاه، بر سر زبان مردم افتادند. ماجراي «فكت شیت» اما برخلاف «ویدئو چﻚ»، خاطرات خوبﻲ را بــراي مردم تداعﻲ نم ﻲﻛند. این واژه بیش از هر زمان در ســال 29 و پس از توافق ژنو از ســوي دولت ایالات متحده مطرح شده و به سرعت در میان نخبگان ایرانﻲ و سپس در میان دانشجویان و مردم رواج پیدا ﻛرد. فكت شیت امریكایﻲ در واقع دستورالعمل اجرایﻲ دولت ایالات متحده درباره توافق ژنو بود. وجود اختلافات گسترده میان متن توافق و فكت شیت طرف ، امریكایﻲ سبب شد بســیاري از ﻛارشناسان و فعالان سیاسﻲ برنامه ﻛاخ ســفید براي دوران پس از توافق را محتویات همان ﻛه منتشر شد ارزیابﻲ ﻛنند؛ موضوعﻲ ﻛه پس » «بیانیه توجیهﻲ مشخص شد واقعیت ً از گذشت حدود دو سال از توافق ژنو نهایتا مفاد مندرج ً داشته و امریكا بدون توجه به مفاد توافق ژنو، دقیقا در فكت شیت خود را اجرایﻲ ﻛرده است. جنجال فكت شیت اما به همین جا منحصر نماند و پس از ، قرائت بیانیه لوزان توسط محمدجواد ظریف و فدریكا موگرینﻲ دست به انتشار یﻚ فكت شیت جدید درباره ً ﻛاخ سفید مجددا در لوزان سوئیس 5+1 اي میان ایران و گروه جزئیات توافق هسته زد؛ فكت شیتﻲ ﻛه محتواي آن بسیار متفاوت از موارد اعلام شده از سوی تیم مذاﻛره ﻛننده ایرانﻲ بود.

جنگ مغلوبه «فکت شیت»

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.

ارسال دیدگاه


یک + 9 =

رفتن به بالا