شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » شماره 10 » بنویسید شکست امریکا بخوانید تسلیم ایران

رمز عبور بعد از گذشت بیش از سه دهه گزارش کمیسیون ویژه رسیدگی گزارش الجزایر مجلس شورای اسلامی را منتشر می کند

بنویسید شکست امریکا بخوانید تسلیم ایران

چکیده بنویسید شکست امریکا بخوانید تسلیم ایران :

ابتدای امر باید تذکر بدهیم خواندن این گزارش برای علاقه مندان به منافع ملی ایران که از ناراحتی قلبی رنج می برند، به هیچ وجه توصیه نمي شود! شکست تاریخی شیطان بزرگ در برابر قاطعیت انقلاب؛ امپریالیست جهانخوار امریکا 1 میلیارد سرمایه ایران، اقتصاد امریکا را متزلزل کرد؛ ۲در برابر ایران تسلیم شد؛ خروج دولت ایران اعلام کرد امریکا شرایط ما را پذیرفت؛ امریکا تسلیم خواسته های ایران شد؛ دی 59و روزهای بعد از آن بر قلب صفحه یک روزنامه های ۲همه تیترهایی بودند که در 9 کشور نقش بســت. 444 روز گروگانگیری اعضای سفارت امریکا، موجب شده بود دولت امریکا سرمایه های ایران را بلوکه کند و حالا با این توافق قرار بود سرمایه های ایران آزاد شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نه تنها باعث آزادسازی اموال ایران نشد، بلکه امریکایی که با چک سفید امضا برای خروج از بحران به الجزایر پا گذاشته بود، امتیازاتی را کسب کرد که حتی خواب آن را هم نمی دید. اگر تا پیش از این فرآیند صاحب شدن اموال ایران از طریق مجامع بین المللی کار دشواری بود، نمایندگان ایران تن به دیوانی داده بودند که در کمترین زمان ممکن اموال ایران را به حساب خسارت دیدگان از انقلاب اسلامی واریز می کردند! البته بعضی از اسناد به حدی گویا هستند که شاید مطالعه آن بی هیچ مقدمه و توضیحی بتواند پاسخگوی همه سؤالات باشد. پیش تر نشریه «رمز عبور» در رابطه با بیانیه الجزایر که حاصل 444 روز گروگانگیری اعضای ســفارت امریــکا در تهران بود، گزارش هایی را منتشر کرده بود؛ بیانیه ای که از همان روزها تا به امروز اعتراض بسیاری از حقوقدان ها و اهالی سیاست را سبب شده، اما در زیر سایه سنگین سانسور دولت میرحسین موسوی، بررسی حقوقی این بیانیه هرگز میسر نشد. حتی به واسطه دستور سیدمحمد خاتمی به عنوان وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمامی رسانه ها از اشاره به این بیانیه و مسائلی کمیسیون 31۶همچون دیوان داوری ایران و امریکا نیز منع شدند! در این بین در تیرماه 5 نماینده مجلس شکل گرفت. حاصل کار این 1۲۰ ویژه ای در مجلس دوم به پشتوانه امضای کمیســیون ویژه، گزارشی بود که تا لحظه انتشار آن در همین لحظه از سوی «رمز عبور» به موجب تدبیر جناب آقای هاشــمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی وقت هرگز در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت! گفتنی است که میان تیترهای این گزارش توســط «رمز عبور» به اصل گزارش اضافه شــده و بنابراین در اصل گزارش هیچ دخل و تصرفی صورت نپذیرفته است. پیوست های این گزارش در دفتر <رمز عبور> موجود است.

بنویسید شکست امریکا بخوانید تسلیم ایران

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.

ارسال دیدگاه


+ 3 = دوازده

رفتن به بالا