شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » شماره 10 » برای مردی که «ما می توانیم» را باور داشت

برای مردی که «ما می توانیم» را باور داشت

چکیده برای مردی که «ما می توانیم» را باور داشت :

انرژی هسته ای در کشورمان عمری حتی طولانی تر از عمر انقلاب دارد، اما اگر به دنبال پیشرفت از سال 9231 تا 3531 می توان به عقد قرارداد با چند کشور خارجی ًهســتید، نهایتا اشاره کنیم و البته دانشجویانی که در کشورهای غربی بورسیه م ﻲشدند و خیلی از آنها هم در همان کشورها باقی م ﻲماندند؛ مرکز اتمی دانشــگاه تهران با رآﻛتور تحقیقاتی پنج مگاواتی 1346 تهران که هدیه امریكایی ها محســوب م ﻲشد، در سال به بهره برداری رســید، رآﻛتوری که نیازمند سوختی با غنای 39 درصد بود! ســازمان انرژی اتمی ایران نیز در سال 3531 ایجاد شد و بدین ســان مرکز اتمی دانشگاه تهران و مأموریت های مربوط به توســعه فناوری هســته ای، بویژه تولید برق با اســتفاده از نیروگاه های اتمی در کشور به این سازمان واگذار شد. در ماده یک قانون ســازمان انرژی اتمی ایران- مصوب تیرماه 3531 دلیل اصلی تأسیس ســازمان «برای استفاده از اشعه و انرژی اتمی در صنایع، کشاورزی و خدمات و ایجاد نیروگاه های اتمی و کارخانه های شــیرین کردن آب شور، تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی، ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای اجرای طرح های مزبور همچنین برقراری هم آهنگی و نظارت بر کلیه امور مربوط به انرژی اتمی در کشور» بیان شده است.

برای مردی که «ما می توانیم» را باور داشت

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.

ارسال دیدگاه


نُه + = 11

رفتن به بالا