شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » شماره 17 » امکان تکرار تجربه تلخِِ هزینه کردن اعتبار امام

رمزگشایی از تلاش یک جریان سیاسی برای جناحی کردن انتخابات خبرگان همزمان با معرفی حسن خمینی به عنوان گزینه فراجناحی

امکان تکرار تجربه تلخِِ هزینه کردن اعتبار امام

چکیده امکان تکرار تجربه تلخِِ هزینه کردن اعتبار امام :

انتخابات بــرای تعیین اولیــن رئیس جمهور از مهمتریــن مقاطعــی بود که جریان هــای مختلف آن زمان ســعی کردند پیروز آن باشند. ِسیاســی حــذف جلال الدیــن فارســی بــه خاطر شــائبه ایرانی الاصــل نبودن حزب جمهــوری را بی گزینه کــرد و بنی صــدر به عنوان مهمتریــن گزینه باقی ماند؛ اما آنچه بنی صدر را به گزینه اصلی انقلابیون تبدیــل کــرد و باعــث رأی بالایش شــد حمایت چهره های اصلی بیت و دفتر امام بود. لبخندی که بر لب های بنی صدر پس از جلســه با امام نشســته بــود و کاندیداتوری اش را اعــلام کرد وقتی با تیتر دی روزنامه انقلاب اسلامی «حضرت 23درشــت آیت الله پســندیده بــرادر امام: اینجانب به ســید ابوالحسن بنی صدر رأی خواهم داد.» همراه شد به همه قبولاند که بنی صدر گزینه امام است. در پائین این عبارت حمایت ســید حسین خمینی و آیت الله طاهری اصفهانی نیز از بنی صدر درج شــده بود. در این مدت اغلــب چهره های نزدیک به بیت امام نیز از بنی صدر حمایت می کنند. ســید جلال طاهری امام جمعــه اصفهان گفتــه بود: «تنها ابوالحســن بنی صدر شایسته ریاست جمهوری است.»

امکان تکرار تجربه تلخِِ هزینه کردن اعتبار امام

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.

ارسال دیدگاه


5 − سه =

رفتن به بالا