شما اینجا هستید : خانه » مطالب منتشر شده از علی اصغر مرتضوی فر
علی اصغر مرتضوی فر

تعداد مطالب : 1

گفت‌وگو با حسین شیخ الاسلام درباره نقش وزارت امورخارجه در دهه 60

بعد از قطعنامه ۵۹۸ ، تازه فهمیدیم دیپلماسی یعنی چه!

حسین شیخ الاسام ابایی ندارد که بگوید وزارت امورخارجه در دهه 60 در جریان امور قرار نداشته و موضع فعالی نداشته است. شیخ الاسلام م یگوید که در دهه 60 معاون کل جهان وزارت خارجه یعنی معاون سیاسی بوده است! او صادقانه از نقشش در آزادی گروگا نهای امریکایی که یک طرف معامله سلاح روگان بود سخن م یگوید اما هنوز هم معتقد است بخشی از این ماجرا طبقه بندی حفاظتی دارد و قابل بیان نیست. ...

ادامه
رفتن به بالا